less than a minute

Jeg har profiler på en række sociale netværk online. Du er velkommen til at tilføje mig på dem du finder relevante (skriv, at du fandt mig via michaelkjeldsen.com, så tilføjer jeg dig uden yderligere spørgsmål).

Facebook

http://www.facebook.com/profile.php?id=515832956

LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/michaelbkjeldsen

Kommunikationsforum

http://www.kommunikationsforum.dk/Michael-Kjeldsen

Xing

https://www.xing.com/profile/Michael_Kjeldsen

Connery.dk skribent- og administratorprofil

http://www.connery.dk/skribent.php?sid=Bartender